CDN הינה רשת הפצת תוכן שתפקידה לקדם את האתר שלכם באופן אורגני באמצעות מערכת של קשרי גומלין של שרתים רבים במהירות המרבית הפרוסים ברחבי העולם. כאשר משתמש יבקש לראות תוכן או אתר, התוכן או האתר יעלה מהשרת הקרוב אליו ולא מהקצה השני של העולם, באופן של שיכפול התוכן או האתר, כקובץ בודד בשרתים רבים.

יתרונות :

  • מהירות הטענת דפי האינטרנט, האתר יטען בדר"כ פי 2-3 מהר יותר מהמהירות הנוכחית. דבר שיעזור להביא לאתר אחוז גבוה יותר של צפיות.
  • סיוע בדירוג האתר במנועי החיפוש של גוגל, מבחינת קידום אתרים, גוגל מייחס חשיבות רבה למהירות טעינת האתר, בדרך זו ניתן יהיה לשפר את דרכי הקידום של האתר.
  • חסכון משמעותי בעומס על שרת VPS כתוצאה מטעינת הקבצים דרך מערכת ה CDN
  • מערכת ה CDN תאפשר להאיץ את האתר מול האפשרות של ביצוע דחיסת תמונות וצמצום קישורים.
  • רשת ה CDN איננה חובה לאתרים קטנים, אך החשיבות להאצת מהירות תחייב אתרים בינוניים עד גדולים.

כיצד ה CDN מאיץ ביצועים?

העברת התוכן מהשרת הקרוב ביותר, תאפשר העברה של אתר או תוכן למשתמש בצורה מהירה כאשר הבקשה הספציפית שנעשתה על ידי המשתמש תעבור דרך מספר מינימאלי של צמתי תקשורת בין השרת לבין המחשב של המשתמש.

חסרונות :

השירות עולה מעט יותר משירותי אחסון רגילים, אך בואו לא נשכח את יתרונותיו הבולטים אשר משפרים את מהירות טעינת האתר.